Tin nóng
13.01.2014
Ngày 09/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:


- Số 10/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Thỏa, Chánh Thanh tra Tổng cục Thống kê, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

- Số 11/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phát, Phó Chánh Thanh tra Tổng cục Thống kê, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

- Số 12/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua-Khen thưởng, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

- Số 18/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua-Khen thưởng, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

 

 

Số lần đọc: 1681
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan