Tin nóng
08.02.2022

Ngày 28/01/2022, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

- Số 06/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Thu thập Thông tin Thống kê, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 07/02/2022.

- Số 07/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Cúc Phương, Trưởng phòng Thu thập Thông tin Thống kê, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Rạch Giá - Kiên Hải, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 07/02/2022.

- Số 08/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Trọng Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Khu vực Rạch Giá - Kiên Hải, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 07/02/2022.

Số lần đọc: 650
Cục thống kê Kiên Giang
Tin liên quan