Tin nóng
26.03.2024
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2024 đạt 126,40% so với tháng trước và bằng 90,50% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 bằng 91,90% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 3 năm 2024 tăng 20,64% so với tháng trước và tăng 2,00% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 tăng 12,03% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2024  đạt 126,40% so với tháng trước và bằng 90,50% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 bằng 91,90% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2024 đạt 101,36% so với tháng trước và bằng 91,36% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 3 năm 2024 tăng 3,02% so với tháng trước và giảm 4,64% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 giảm 4,46% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 3 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   365 Ngàn M3                                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.000 Tấn

        - Xay xát gạo:                     245.530 Tấn

        - Bột cá:                              6.668 Tấn

        - Bia                                    4.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             370 Ngàn cái

        - Giày da:                            4.990 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           457.800 Tấn

        - Clinker:                             131.150 Tấn

        - Điện thương phẩm:           335.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           169.709 Tấn

        - Nước máy:                        4.604 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 3 năm 2024 đạt 7.139,9 tỷ đồng giảm 5,10% so với tháng trước và tăng 12,53% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 đạt 22.006 tỷ đồng, tăng 15,68% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 3 năm 2024 đạt 83,233 triệu USD tăng gấp 2,05 lần so với tháng trước và tăng 7,87% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 đạt 201,726 triệu USD tăng 32,71% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 3 năm 2024 đạt 11,186 triệu USD tăng 20,67% so với tháng trước và giảm 26,46% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 đạt 32,589 triệu USD giảm 14,87% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 3 năm 2024 tăng 0,01% so với tháng trước và tăng 5,11% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân quý I tăng 4,81% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 119
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan