Tin nóng
28.06.2024
Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 5,55% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 5,18% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2024 tăng 4,13% so với tháng trước và tăng 15,69% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 tăng 11,38% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 6 năm 2024  bằng 99,50% so với tháng trước và đạt 100,85% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 bằng 94,62% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 6 năm 2024 đạt 109,97% so với tháng trước và bằng 97,96% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 6 năm 2024 tăng 4,01% so với tháng trước và giảm 3,62% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 giảm 6,15% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 6 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   390 Ngàn M3                                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.757 Tấn

        - Xay xát gạo:                     259.198 Tấn

        - Bột cá:                              7.619 Tấn

        - Bia                                    4.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             425 Ngàn cái

        - Giày da:                            6.710 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.000 M3

        - Xi măng:                           447.800 Tấn

        - Clinker:                             219.600 Tấn

        - Điện thương phẩm:           371.080 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           184.435 Tấn

        - Nước máy:                        5.114 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 đạt 7.151,9 tỷ đồng giảm 2,45% so với tháng trước và tăng 16,60% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 đạt 43.651 tỷ đồng, tăng 14,14% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 đạt 98,3 triệu USD tăng 20,66% so với tháng trước và tăng 13,07% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 đạt 470.799 triệu USD tăng 14,54% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 đạt 12,92 triệu USD tăng 15,37% so với tháng trước và tăng 47,83% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2024 đạt 71 triệu USD giảm 0,13% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 5,55% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 5,18% so cùng kỳ năm trước./.

Số lần đọc: 74
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan