Tin nóng
01.02.2023

Ngày 26/12/2022, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

- Số 107/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hà, Quyền Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/01/2023.   

- Số 108/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Trịnh Minh Tươi, Phó Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, phụ trách phòng Thống kê Kinh tế kể từ ngày 01/01/2023.

     

Số lần đọc: 273
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan