Tin nóng
02.06.2022

     Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022.

     Chi tiết xem tại đây:

Thông báo Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022;

Phụ lục Vị trí, chỉ tiêu thi tuyển công chức Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2022

Số lần đọc: 1468
Cục thống kê Kiên Giang
Tin liên quan