Tin nóng
07.02.2014
Ngày 25/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 45/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phong Lan, Trưởng phòng, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, làm chuyên trách công tác Công đoàn tại Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thống kê.

- Số 46/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Trần Nghiệp, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

- Số 47/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng giữ chức vụ Vụ trưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Thống kê; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Thống kê và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng do Lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao.

- Số 48/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Bá Quốc, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật và Quản trị hệ thống, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

- Số 49/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Văn Mít giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.

- Số 55/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hoài Nam, Phó Vụ trưởng phụ trách, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. 

- Số 56/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Số lần đọc: 1736
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan