Tin nóng
06.07.2022

Ngày 30/5/2022, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

    - Số 40/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Việt, Phó trưởng phòng Thu thập Thông tin Thống kê, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện An Biên, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 01/6/2022.

Ngày 28/6/2022, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

    - Số 53/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Thanh Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Giang Thành phụ trách điều hành Chi cục Thống kê huyện Giang Thành, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 01/7/2022.

    - Số 54/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hoàng Lãm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Giang Thành, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện An Minh, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 01/07/2022.

Số lần đọc: 478
Cục thống kê Kiên Giang
Tin liên quan