Tin nóng
17.04.2014
Ngày 11/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 267/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Ban giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

 

- Số 268/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Số lần đọc: 2357
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan