Tin nóng
24.07.2023
Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 11.012,54 tỷ đồng tăng 3,31% so tháng trước và tăng 10,98% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đạt 77.122,19 tỷ đồng tăng 16,96% so cùng kỳ năm trước...

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2023 tăng 15,94% so với tháng trước và tăng  15,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2023 tăng 12,74% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 7 năm 2023 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng  8,92% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2023 tăng 0,39% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 7 năm 2023 bằng 90,98% so với tháng trước và bằng 57,04% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 7 năm 2023 tăng 0,89% so với tháng trước và giảm 8,97% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2023 giảm 8,27% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   355 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.398 Tấn

        - Xay xát gạo:                     241.313 Tấn

        - Bột cá:                              7.380 Tấn

        - Bia:                                   4.000 Ngàn lít

        - Giày da:                            5.510 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           479.450 Tấn

        - Clinker:                             202.682 Tấn

        - Điện thương phẩm:           335.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           192.245 Tấn

        - Nước máy:                        4.604 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 11.012,54 tỷ đồng tăng 3,31% so tháng trước và tăng 10,98% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đạt 77.122,19 tỷ đồng tăng 16,96% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 89 triệu USD tăng 2,37% so tháng trước và tăng 15,99% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đạt 500,04 triệu USD tăng 3,75% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 10 triệu USD, tăng 14,42% so với tháng trước và giảm 43,44% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đạt 81,27 triệu USD, giảm 11,47% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 bằng 100,37% so với tháng trước và tăng 1,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 7 tháng tăng 2,93% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 306
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan