Tin nóng
29.10.2013
Ngày 24/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1197/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 1198/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Tụ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số- Văn xã, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định..

Số lần đọc: 1976
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan