Tin nóng
31.12.2013

Ngày 23/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 1360/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Tư Giáo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

- Số 1361/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Quang Lịch giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

- Số 1362/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

- Số 1363/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Liều giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số lần đọc: 2162
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan