Tin nóng
02.01.2024

Ngày 26/12/2023, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

- Số 107/QĐ-CTK về việc điều động Ông Đào Trọng Kiên, Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Rạch Giá - Kiên Hải, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Phòng Thống kê Xã hội, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê Xã hội, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/01/2024.   

- Số 109/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Dương, Thống kê viên Chi cục Thống kê khu vực Rạch Giá - Kiên Hải, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Rạch Giá - Kiên Hải, kể từ ngày 01/01/2024.

Số lần đọc: 231
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan