Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Đối tượng bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê là :

1. Cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo Thống kê, điều tra Thống kê;

2. Cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin Thống kê;

3. Cá nhân, tổ chức được điều tra Thống kê.

4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực Thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

5. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý hành chính.

Số lần đọc: 1587
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan