Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê là công chức ngành Thống kê đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê đang thi hành công vụ.

Số lần đọc: 1601
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan