Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Trường hợp không thực hiện báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính, mức xử phạt được áp dụng như sau:

Hành vi không báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính là sau 15 ngày so với chế độ quy định đối với báo cáo Thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan Thống kê có thẩm quyền. Mức phạt tiền được quy định từ trên 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ đối với hành vi vi không báo cáo Thống kê, báo cáo tài chính.

Số lần đọc: 1317
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan