Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Đối với việc vi phạm quy định về điều tra Thống kê ngoài hệ thống tổ chức Thống kê nhà nước, mức xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau :

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không gửi kết quả điều tra cho cơ quan Thống kê thuộc hệ thống tổ chức Thống kê tập trung theo quy định đối với điều tra Thống kê ngoài hệ thống tổ chức Thống kê nhà nước có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi điều tra Thống kê ngoài hệ thống tổ chức Thống kê nhà nước tiến hành điều tra để thu thập những thông tin ngoài phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó.

3. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi điều tra ngoài hệ thống tổ chức Thống kê nhà nước không có quyết định điều tra, phương án điều tra hoặc lợi dụng điều tra Thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ cuộc điều tra Thống kê, thu hồi phiếu, biểu điều tra Thống kê đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ quyết định điều tra, phương án điều tra, phiếu, biểu điều tra Thống kê và các kết quả đã thực hiện điều tra đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Số lần đọc: 1459
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan