Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Trường hợp vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo Thống kê sẽ áp dụng mức phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu Thống kê của chế độ báo cáo Thống kê tháng.

2. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu Thống kê của chế độ báo cáo Thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng.

3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu Thống kê của chế độ báo cáo Thống kê năm.

Số lần đọc: 1450
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan