Tin nóng
27.10.2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược  phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 tỉnh Kiên Giang. 

Tải file Quyết định về: - QĐ 2544/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang.

Số lần đọc: 1044
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan