Tin nóng
15.09.2020
Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi Doanh nghiệp.
Số lần đọc: 903
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan