Tin nóng
25.08.2022

    Ngày 19/7/2022, Bộ Công an đã xây dựng vieo tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   Chi tiết đường link sau: http://mps.gov.vn/tin-tuc-su-kien/nhung-dieu-can-biet-ve-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-d17-t32400.html

Số lần đọc: 368
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Tin liên quan