Tin nóng
31.07.2019
Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê Nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh.
Số lần đọc: 2843
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan