Tin nóng
15.09.2020
Thông tin do Doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan Thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.
Số lần đọc: 923
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan