Tin nóng
27.06.2022

    Ngày 16/6/2022 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 648/QĐ-TCTK Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

      Chi tiết tại đây: Quyết định 648/QĐ-TCTK ngày 16/6/2022

Số lần đọc: 82
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan