Tin nóng
27.06.2022

     Ngày 08/02/2022 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.

      Chi tiết tại đây: Thông tư 02/2022/TT-BTP

Số lần đọc: 81
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan