Tin nóng
13.06.2022

      Ngày 01/10/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

        Chi tiết tại đây: Thông tư 06/2021/TT-TTCP

Số lần đọc: 90
Thanhtra.gso.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan