Tin nóng
03.06.2013
Hệ số GINI (GINI coefficient) là một hệ số được tính từ đường cong Loren, chỉ ra mức độ bất bình đẳng của phân phối (thường là phân phối thu nhập).

 Hệ số GINI (G) được tính theo công thức sau:

Trong đó:

y1, y2, ...yn: Thu nhập của từng nhóm hộ theo thứ tự giảm dần;

ybq: Thu nhập bình quân của hộ;

n: Tổng số nhóm hộ.

Biểu thị bằng hình học qua đường cong Loren, hệ số GINI được tính như sau:

G =

Diện tích phần nằm giữa đường cong Loren và đường nghiêng 45o (A)

Tổng diện tích nằm dưới đường nghiêng 45o (A+B)

 

Khi đường cong Loren trùng với đường nghiêng 450 (đường bình đẳng tuyệt đối) thì hệ số GINI bằng 0 (vì A=0), x+ hội có sự phân phối bình đẳng tuyệt đối. Nếu đường cong Loren trùng với trục hoành, hệ số GINI bằng 1 (vì B=0), x+ hội có sự phân phối bất bình đẳng tuyệt đối. Như vậy 0 ≤ G ≤ 1.

 

Số lần đọc: 10139
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan