Tin nóng
17.01.2024

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tài liệu triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bao gồm:

- Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Danh mục biểu mẫu.

             Quyết định 2714/QĐ-UBND

             Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh

             Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện

             Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp xã

 

Số lần đọc: 305
Cục Thống kê
Tin liên quan