Tin nóng
26.03.2014

 

1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA  

Quyết định số 91/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục trưởng TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2014

2. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, BẢNG HỎI VÀ GIẢI THÍCH TÓM TẮT

3. GIẢI THÍCH PHIẾU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

   Giải thích phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2014

Số lần đọc: 3219
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan